Thông báo

Thông báo

Thông Báo

Cần xả bỏ mê tín

Cần xả bỏ mê tín

Là đệ tử của Phật, dù cư sĩ hay tu sĩ đều phải theo lời dạy của đức Phật, lần lượt xả bỏ không những thế giới siêu hình mà còn xả luôn cả thế giới hữu...

Lạy 500 lạy

Lạy 500 lạy

THÔNG BÁO

Hạnh phúc đến từ đâu

Hạnh phúc đến từ đâu

Hạnh phúc đến từ đâu

CHUYỆN HOÀNG TỬ DŨNG QUÂN

CHUYỆN HOÀNG TỬ DŨNG QUÂN

CHUYỆN HOÀNG TỬ DŨNG QUÂN

prev pause next
NỘI QUY SINH HOẠT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Nhằm củng cố sinh hoạt tu học cho Gia Đình Phật Tử tại bổn tự đi vào nề nếp, đem lại lợi ích thiết thực cho các em và sự phát triển của Gia Đình Phật Tử chùa Thanh Cảnh, sau khi thảo luận thống nhất cao trong cuộc họp có sự tham dự đông đủ huynh trưởng và đoàn sinh, Trụ trì chùa Thanh Cảnh đưa ra nôi quy sinh hoạt tu học đối với Gia Đình Phật Tử

NHÂN QỦA

Vũ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. luật đó là luật Ngài nhân quả. Luật nào không phải do một đấng nào, xẫ hội nà đặt ra, mà là một lụat thiên nhiên âm thầm, lặng lẽ, nhưng đúng đẵn vô cùng.

Kinh Viên Giác

Lược giải kinh Viên giác bằng 4 phần : A1 lược giải đầu đề, A2 lược phân nội dung, A3 lược ghi dịch giả, A4 lược giải chính văn.