Thông báo

Thông báo

Chương trình mừng xuân Di Lặc, đón tết Ất Mùi

Thông báo

Thông báo

Thông báo

BÁO CÁO PHẬT SỰ CHÙA THANH CẢNH  NĂM 2011

BÁO CÁO PHẬT SỰ CHÙA THANH CẢNH NĂM 2011

BÁO CÁO PHẬT SỰ CHÙA THANH CẢNH NĂM 2011

BÀN VỀ LÂM TÌ NI

BÀN VỀ LÂM TÌ NI

BÀN VỀ LÂM TÌ NI

Bài 3 THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA

Bài 3 THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA

THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA

prev pause next
NỘI QUY SINH HOẠT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Nhằm củng cố sinh hoạt tu học cho Gia Đình Phật Tử tại bổn tự đi vào nề nếp, đem lại lợi ích thiết thực cho các em và sự phát triển của Gia Đình Phật Tử chùa Thanh Cảnh, sau khi thảo luận thống nhất cao trong cuộc họp có sự tham dự đông đủ huynh trưởng và đoàn sinh, Trụ trì chùa Thanh Cảnh đưa ra nôi quy sinh hoạt tu học đối với Gia Đình Phật Tử

BÁT CHÁNH ĐẠO

Kinh Viên Giác

Lược giải kinh Viên giác bằng 4 phần : A1 lược giải đầu đề, A2 lược phân nội dung, A3 lược ghi dịch giả, A4 lược giải chính văn.